TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 06 năm 2020 03/02/2020 09/02/2020 File Tải (143.07 KB)
Lịch công tác tuần 04+05 năm 2020 20/01/2020 02/02/2020 File Tải (105.44 KB)
Lịch công tác tuần 03 năm 2020 13/01/2020 19/01/2020 File Tải (39.83 KB)
Lịch công tác tuần 02 năm 2020 06/01/2020 12/01/2020 File Tải (131.12 KB)
Lịch công tác tuần 01 năm 2020 30/12/2019 05/01/2020 File Tải (131 KB)
Lịch công tác tuần 52 năm 2019 23/12/2019 29/12/2019 File Tải (154.5 KB)
Lịch công tác tuần 51 năm 2019 16/12/2019 22/12/2019 File Tải (175.51 KB)
Lịch công tác tuần 50 năm 2019 09/12/2019 15/12/2019 File Tải (155.35 KB)
Lịch công tác tuần 49 năm 2019 02/12/2019 08/12/2019 File Tải (154.16 KB)
Lịch công tác tuần 48 năm 2019 25/11/2019 01/12/2019 PDF icon Tải (238.03 KB)

Pages