TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Công văn số 1260 về việc nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông vận tải.