TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Danh sách và điểm thi thí sinh xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại học Hàng hải năm 2011 (tính đến ngày 2/9/2011)