TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch thi tuyển sinh liên thông CĐ-ĐH chính quy Đợt thi ngày 21 &22 tháng 12 năm 2012 tại Trường Đại học Hàng hải