TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 cho toàn bộ sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.