TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ và thay đổi lịch thi Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.