TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành, khai thác ĐSĐT, Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội, giai đoạn 1

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.