TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv quy đổi chứng chỉ quốc tế để công nhận đạt chuẩn trình độ Tiếng Anh.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.