TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thư của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Trường nhân ngày 20-11

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.