TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc cài đặt ứng dụng Bluezone cảnh báo sớm khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.