TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử lý khi có trường hợp nghi mắc và mắc COVID-19

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.