TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Xét tuyển nguyện vọng 2 hệ đại học chính quy năm 2011 vào trường Đại học Hàng Hải