TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Các phiên khoa học của Hội nghị lần thứ 18 Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF).

Sau Phiên khai mạc, chiều ngày 18/11/2019, Hội nghị lần thứ 18 của Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á chính thức bước vào 5 phiên khoa học với hơn 30 bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu đến từ 14 trường đại học, học viện Hàng hải Châu Á.

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn Các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF) là sự kiện khoa học quan trọng trong lĩnh vực Hàng hải và nghề cá Châu Á với các báo cáo quan trọng vì sự phát triển bền vững và hiệu quả của ngành Hàng hải Châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Năm nay, với chủ đề“Những thách thức và đáp ứng của đào tạo, huấn luyện hàng hải: Thúc đẩy toàn cầu hóa, khuyến khích sự đổi mới và hợp tác giữa các bên”, các bài tham luận đề cập và phân tích các vấn đề liên quan đến: Quản lí khai thác hiệu quả trong lĩnh vực Hàng hải; Kết nối cảng biển; Phát triển ngành Hàng hải theo hướng xanh quan tâm tới môi trường và các nghiên cứu liên quan đến tiết kiệm nhiên liệu; Hạn chế ăn mòn; Phòng tránh va chạm cũng như những thay đổi về mặt công nghệ liên quan đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0….

Có 33 báo cáo khoa học được chọn in trong Kỷ yếu Hội nghị do Ban thư ký AMFUF biên tập và phát hành. Có 21 bài tạp chí được chọn để thuyết trình tại Hội nghị bởi các nhà khoa học đến từ của các trường đại học, học viện danh tiếng trong khu vực. Mỗi phiên khoa học có từ 4 đến 5 bài thuyết trình, thời lượng khoảng 20 phút cho mỗi bài thuyết trình.

Các báo cáo, tham luận được tiến hành đánh giá bởi Hội đồng khoa học AMFUF. Theo đó, 06 bài báo xuất sắc sẽ được chọn để trao giải khi tổng kết Hội nghị.