TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị công tác cố vấn học tập năm học 2020-2021

Sáng ngày 20/12/2020, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị công tác cố vấn học tập năm học 2020 – 2021. PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã dự và chỉ đạo Hội  nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện trong Nhà trường và các thầy cô cố vấn học tập, trợ lý công tác sinh viên của Khoa, Viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức đã khẳng định tầm quan trọng của CVHT trong Nhà trường đối với việc hỗ trợ sinh viên đạt được những mục tiêu đề ra trong học tập đồng thời gợi mở các vấn đề trọng tâm mà Hội nghị cố vấn học tập năm học 2020-2021 cần tập trung trao đổi, giải quyết.


PGS.TS Nguyễn Minh Đức – UVBTV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Th.S Trương Công Mỹ - Trưởng Phòng Công tác sinh viên đã báo cáo tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021; TS Nguyễn Cảnh Toàn - Phó trưởng phòng Đào tạo đã báo cáo thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và điểm mới trong công tác đào tạo của Nhà trường; đồng chí Nguyễn Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường đã báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm và điểm mới trong công tác Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường, hiệu quả của các mô hình đang hoạt động.


Th.S Trương Công Mỹ - Trưởng Phòng Công tác sinh viên báo cáo tổng kết và đề ra phương hướng trong năm học tới.

TS Nguyễn Cảnh Toàn – Phó trưởng Phòng Đào tạo báo cáo.


Đồng chí Nguyễn Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường đã báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm và điểm mới trong công tác Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường

Trong phần thảo luận, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến có chất lượng từ các đồng chí là lãnh đạo các Khoa/viện, các cố vấn học tập nhằm đưa các vấn đề còn vướng mắc trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập và các biện pháp giải quyết hạn chế trong CVHT năm qua.


PGS.TS Trần Anh Dũng – Trưởng Khoa Điện - Điện tử phát biểu góp ý.


PGS.TS Nguyễn Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương khen thưởng 21 thầy, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CVHT năm học 2019-2020.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của các Phòng, Ban, Khoa, Viện, của đội ngũ cố vấn học tập, đặc biệt là biểu dương, khen thưởng 21 thầy, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cố vấn học tập trong năm học 2019-2020 đồng thời, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện công tác CVHT trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Các phòng, ban, khoa, viện cần quan tâm hơn nữa và chủ động nghiên cứu các biện pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các CVHT thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Phòng CTSV chủ trì xây dựng Sổ tay CVHT, tổng kết, đánh giá thực tiễn việc triển khai thực hiện Quy định công tác cố vấn học tập để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường cần chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tạo môi trường sinh hoạt VHVN, TDTT, phát động phong trào học tập trong sinh viên bằng các hình thức phong phú, đa dạng như sinh hoạt các câu lạc bộ, các cuộc thi sân khấu hóa, các hoạt động khởi nghiệp.

- Mỗi CVHT cần bám sát các quy chế của Bộ GD&ĐT và các chủ trương, nội quy, quy chế của Nhà trường để hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên có trọng tâm, trọng điểm, tùy theo từng khoảng thời gian trong năm học, từng đối tượng, đặc thù của sinh viên để có nội dung tư vấn hợp lý; Tăng cường phối hợp với gảng viên, các trợ lý CTSV, đoàn thanh niên, hội sinh viên nhằm quản lý sinh viên trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời giải quyết những khó khăn trong học tập và rèn luyện của sinh viên; Động viên, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khởi nghiệp,... nhằm thay đổi tư tưởng, thái độ của sinh viên trong học tập, rèn luyện, từng bước xây dựng giá trị văn hóa sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị: