TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Logistics với chủ đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo trong lĩnh vực logistics của các nước CLMV”.

Nhằm mục đích quảng bá rộng rãi các hoạt động đào tạo của Trung tâm đào tạo Logistics Tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam và thảo luận về các vấn đề đang được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực logistics của các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (gọi tắt là "các nước CLMV") nói riêng và ASEAN nói chung, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức hội thảo Quốc tế về Logistics. Hội thảo này là một trong những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực Trung tâm đào tạo Logistics Tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam, giai đoạn 2" do Quỹ Hội nhập Nhật Bản - ASEAN (JAIF) viện trợ không hoàn lại.

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Logistics (1st International Workshop on Logistics) với chủ đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo trong lĩnh vực logistics của các nước CLMV” được tổ chức trong hai ngày 17 và 18/6/2019 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 50 đại biểu, khách mời bao gồm các diễn giả, chuyên gia, giáo sư, các nhà quản lý, đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực logistics thuộc các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam), ASEAN (Malaysia, Indonesia, Thái Lan) và đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia, tư vấn Nhật Bản.

Trong hai ngày tổ chức, Hội thảo đã nghe tham luận của các chuyên gia Nhật Bản; đại diện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp logistics Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar; đại diện các nước ASEAN, đại diện doanh nghiệp logistics Nhật Bản tại Việt Nam. Qua đó, các đại biểu đã thảo luận sâu hơn về các vấn đề trong đào tạo nguồn nhân lực logistics trong khu vực cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng Mêkông-Nhật Bản tại Việt Nam, thu hút thêm nhiều học viên quốc tế đặc biệt là học viên các nước CLMV đến học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Trung tâm.

Logistics là một ngành đòi hỏi tỷ trọng lao động lớn. Nhu cầu về nguồn nhân lực logistics đang tăng cao trong thời gian gần đây. Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Logistics thành công đã góp phần vào việc phát triển, quảng bá hình ảnh của Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng Mekong-Nhật Bản tại Việt Nam, đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển đào tạo nguồn nhân lực Logistics, đóng góp vào sự phát triển của ngành logistics của Việt Nam và của khu vực.