TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Khai mạc đánh giá ngoài hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Kể từ năm 2018, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành chuyển đổi thành công phiên bản ISO 9001:2008 sang 9001:2015. Với định hướng cụ thể này, Nhà trường đã có các bước chuyển đổi bài bản, đúng quy trình, thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình tại các đơn vị trong toàn Trường.

Sáng 26/01/2022, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Khai mạc Đánh giá ngoài hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và cơ hội cải tiến và sẽ làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận phù hợp cho chu kỳ 3 năm tiếp theo.

Chương trình đánh giá cấp lại giấy chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được tiến hành bởi Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục thống kê tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Lễ Khai mạc được diễn ra trên cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự lễ khai mạc; về phía Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) có Ông Nguyễn Tuấn Cường - Trưởng đoàn cùng các thành viên; về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có PGS.TS. Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc.

Toàn cảnh khai mạc đánh giá ngoài Hệ thống quản lý chất lượng

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS.Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình ISO 9001:2015, qua đó góp phần tích cực đổi mới quản trị Đại học, nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ tại các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm  trực thuộc. Hiệu trưởng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để quy trình đánh giá ngoài của QUACERT được triển khai đúng tiến độ và thuận lợi nhất.

PGS.TS.Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN phát biểu

Trưởng đoàn đánh giá Ông Nguyễn Tuấn Cường đã giới thiệu nội dung và quy trình làm việc của đoàn trong 2 ngày đánh giá ngoài ISO tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cũng như về các thay đổi lớn của hệ thống, và thống nhất cách làm việc để phù hợp với kế hoạch công tác của các bộ phận. 

​Ông Nguyễn Tuấn Cường - Trưởng đoàn đánh giá ngoài phát biểu

Theo kế hoạch, Đoàn đánh giá ngoài sẽ làm việc với các đơn vị của Nhà trường trong  2 ngày (26, 27/01) tiến hành nhiều nội dung cần thiết như: Phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu minh chứng, thực tế để đánh giá tính hiệu quả, phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động của Nhà trường.

Một số hoạt động đánh giá ngoài Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Đoàn tiếp tục triển khai việc đánh giá và Quy trình đánh giá ngoài của QUACERT tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào 27/01/2022 và sẽ hoàn tất vào lúc 15h00 cùng ngày./.