TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 12/01/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 của Hội đồng trường để thảo luận, xem xét và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐT do PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT chủ trì.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, các thành viên Hội đồng trường đã thống nhất và biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến các hoạt động của Trường như Báo cáo tình hình công tác 06 tháng cuối năm 2020 và chương trình công tác trọng tâm 06 tháng đầu năm 2021, xem xét thông qua Đề án tuyển sinh năm 2021 đối với bậc đại học, sau đại học và đào tạo nghề, xem xét thông qua phương án chi thưởng Tết Tân Sửu năm 2021, kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Trường 01/4/1956-01/4/2021, các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư phát triển Trường. Trong thời gian hội nghị, Hội đồng trường đã thực hiện việc tổ chức đánh giá cuối năm đối với tập thể và các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp thứ tư Hội đồng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.