Skip to:

Thành tích đạt được

Thành tích tiêu biểu đã đạt được
Trong những năm qua đã tổ chức và quản lý đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư, cử nhân cho các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, An Giang đặc biệt là thành phố Hải Phòng.
Đào tạo theo địa chỉ hàng ngàn kỹ sư cho các nhà máy, xí nghiệp phục vụ sản xuất tại chỗ như nhà máy đóng tàu (Hạ Long, Phà Rừng, Nam Triệu, Bạch Đằng, Sông Hồng) khu kinh tế Dung Quất, Cục đăng kiểm An Giang.
 
Thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp tính đến  nay:
 
STT Năm Số lượng Stt Năm Số lượng
1.               Trước năm 1979 2500  20. 1998.       548
2.               1980.   301 21. 1999 736
3.               1981.   383 22. 2000 710
4.               1982.   269 23. 2001 601
5.               1983.   210 24. 2002 734
6.               1984.   373 25.  2003 819
7.               1985.   321 26. 2004.              1597
8.               1986.   357 27. 2005             1536
9.               1987.   263 28. 2006              1669
10.           1988.   297 29. 2007             1374
11.           1989.   345 30. 2008         1505
12.           1990.   352 31. 2009            1490
13.           1991.   391 32.  2010           2654
14.           1992.   455 33.  2011         1971
15.           1993.   379 34.  2012    1862
16.           1994.   452 35. 2013             1629
17. 1995. 486 36. 2014 2521
18. 1996. 435 37. 2015 1909
19. 1997. 454 38.    
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012, theo quyết định số 2960/QĐ-BGTVT ký ngày 15 tháng 11 năm 2012.
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014, theo quyết định số 903/QĐ-BGTVT ký ngày 19 tháng 3 năm 2015.
Tiềm năng, mục tiêu phát triển
Tăng cường cả về số lượng và chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ đại học chuyên ngành kinh tế biển nhằm phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho các đơn vị trong toàn ngành và các địa phương khác