TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thư chúc mừng của Hiệu trưởng gửi các thầy cô cựu giáo chức, cán bộ, giảng viên, NLĐ; cựu sv và sv toàn trường nhân kỷ niêm 65 năm thành lập trường.