TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam