TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thư chúc mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường của Ban liên lạc Cựu chiến binh - Cựu sinh viên Trường ĐHHHVN.